Εγγραφές

Δικαίωμα συμμετοχής Ποσόν
Μέλη Ε.Π.Ε.* – Ε.Ε.Π.Ε.* 135,00€
Ειδικευμένοι 165,00€
Ειδικευόμενοι 60,00€
Λοιποί επαγγελματίες υγείας / Μεταπτυχιακοί φοιτητές 20,00€
Φοιτητές ΔΩΡΕΑΝ

– Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

* Οι παραπάνω τιμές αφορούν τα εγγραφόμενα μέλη της Ε.Π.Ε. / Ε.Ε.Π.Ε.
– Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του Συνεδρίου
• Έντυπο υλικό του Συνεδρίου
• Είσοδο στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)

Κλινικά Φροντιστήρια
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν τέσσερα (4) Κλινικά Φροντιστήρια.

• Στο κόστος κάθε πληρωμένης εγγραφής συμπεριλαμβάνεται η παρακολούθηση ενός Κλινικού Φροντιστηρίου της επιλογής του Συνέδρου.

• Ο μέγιστος αριθμός παρακολούθησης κάθε Κλινικού Φροντιστηρίου είναι 50 άτομα / ανά Φροντιστήριο. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, βάσει της Φόρμας Εγγραφής.

• Οι σύνεδροι της κατηγορίας «Λοιποί επαγγελματίες υγείας & Μεταπτυχιακοί φοιτητές», θα χρειαστεί να καταβάλουν επιπλέον το ποσό των 20,00€ για να παρακολουθήσουν το Κλινικό Φροντιστήριο της επιλογής τους.

• Το κόστος εγγραφής / ανά φροντιστήριο (πέραν του ενός για κάθε πληρωμένη εγγραφή) ανέρχεται στο ποσό των 40,00 €.

• Η εγγραφή στο Συνέδριο αποτελεί προϋπόθεση παρακολούθησης του Φροντιστηρίου.

Φόρμα Εγγραφής