Γενικές πληροφορίες

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:
27 – 31 Μαΐου 2020

Τόπος Διεξαγωγής:
Ξενοδοχείο Royal Olympic
Αθανασίου Διάκου 28-34
117 43, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 210 92.88.400
Ιστοσελίδα: https://www.royalolympic.com

Επίσημη Γλώσσα Συνεδρίου:
Ελληνικά – Αγγλικά.

Μοριοδότηση:
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS, θα χορηγήσει Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο.

Πιστοποιητικά Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης:
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε σύνεδρος ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει 60% των ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και διαλέξεις επιχορηγούμενα από φαρμακευτικές εταιρίες δεν μοριοδοτούνται. Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode scanners) στις κονκάρδες των συνέδρων, οι οποίες παραδίδονται από τη γραμματεία του Συνεδρίου και είναι απαραίτητες καθ’ όλη τη διάρκεια. Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.

Τεχνική Γραμματεία
Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου θα λειτουργεί τεχνική γραμματεία παραλαβής των παρουσιάσεων. Οι κ.κ. ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν τις εισηγήσεις τους στην τεχνική γραμματεία τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους.

Οργάνωση │ Γραμματεία


TheMASTERMINDGroup
Μαραθωνομάχων 26, 15124 Μαρούσι
Τηλ.: +30 210 6827405, 210 6839690-1 |Fax: +30 210 6827409
E-mail: cgastounioti@tmg.gr | Web site: www.tmg.gr